Následující obchodní podmínky jsou platné pro nákupy v e-shopu www.vitaelight.com společnosti AS 2031 s.r.o. se sídlem na Sázavská 2031/32, Praha 2, IČO: 04104765, DIČ: CZ04104765.

Objednáním zboží potvrzujete, že jste seznámeni s těmito obchodními podmínky a že s nimi souhlasíte.

Objednávané zboží se stává majetkem kupujícího až po jeho plném zaplacení a převzetí.

www.vitaelight.com si vyhrazuje právo objednávku či její část zrušit za následujících okolností:

 • objednávané zboží se přestalo vyrábět
 • je dlouhodobě nedostupné (např. z důvodu dočasného pozastavení či pozdržení výroby)
 • cena se výrazným způsobem změnila

v těchto případech budeme zákazníka neprodleně kontaktovat a domluvíme se na dalším postupu.

Za ceny platné pro Váš nákup považujeme ceny uvedené na stránkách našeho internetového obchodu www.vitaelight.com v den objednání.

Dodací lhůty uvedené na stránkách www.vitaelight.com u jednotlivých položek vycházejí z našich momentálních skladových zásob a dále z informací od našich dodavatelů a výrobců a proto termíny nejsou závazné, ale pouze orientační. Pokud by uvedená dodací lhůta nemohla být dodržena, budeme zákazníka ohledně upřesnění dodací lhůty kontaktovat.

NÁJEMNÉ
1. Nájemce se zavazuje zaplatit Pronajímateli nájemné za Pronajatou věc 1 ve výši 65,- Kč za měsíc, nebo 55 Kč za měsíc v případě užívání Pronajaté věci 1 po dobu minimálně 12 měsíců. Výše nájemného je uvedena s DPH.
2. Nájemce se zavazuje zaplatit Pronajímateli nájemné za Pronajatou věc 2 ve výši 55,- Kč za měsíc, nebo 45 Kč za měsíc v případě užívání Pronajaté věci 2 po dobu minimálně 12 měsíců. Výše nájemného je uvedena s DPH.
3. Nájemce se zavazuje zaplatit Pronajímateli nájemné za Pronajatou věc 3 ve výši 65,- Kč za měsíc, nebo 55 Kč za měsíc v případě užívání Pronajaté věci 3 po dobu minimálně 12 měsíců. Výše nájemného je uvedena s DPH.
4. Nájemce se zavazuje zaplatit Pronajímateli nájemné za Pronajatou věc 4 ve výši 220,- Kč za měsíc. Výše nájemného je uvedena s DPH.
5. Nájemce se zavazuje zaplatit Pronajímateli nájemné za Pronajatou věc 5 ve výši 440,- Kč za měsíc. Výše nájemného je uvedena s DPH.
6. Nájemce se zavazuje zaplatit Pronajímateli nájemné za Pronajatou věc 6 ve výši 275,- Kč za měsíc. Výše nájemného je uvedena s DPH.
7. První nájemné je odečteno za 30 dní od uhrazení kauce a následně ve stejný den každý měsíc.
8. Nájemce platí nájemné po celou dobu užívání Pronajaté věci až do doby ukončení nájmu. Nájemce se zavazuje k automatické platbě z karty. Nájem je ukončen, pokud Nájemce vrátí Pronajatou věc Pronajímateli ve stavu popsaném v části „Doba nájmu“ těchto VOP, nebo oznámí písemnou formou Pronajímateli důvod, proč nemůže Pronajatou věc užívat. Pokud nemůže Nájemce užívat Pronajatou věc z důvodů, které nejsou na straně Pronajímatele, je povinen v případě poškození, zničení, ztráty anebo odcizení Pronajaté věci potvrdit do 3 pracovních dnů od obdržení škodní protokol, odsouhlasit a uhradit Pronajímateli způsobenou škodu, škodou se rozumí i ušlé nájemné do doby uvedení do provozu (opravy) Pronajaté věci či její nové pořízení.
9. Při prodlení Nájemce s placením nájemného je Pronajímatel oprávněn odstoupit od nájemní smlouvy, a to 7 kalendářních dnů po upomínce Nájemci formou e-mailové zprávy či sms. Po doručení projevu vůle o odstoupení od nájemní smlouvy Nájemci ve formě e-mailové zprávy či sms, může Pronajímatel na úhradu nájemného, náhradu případného poškození, zničení, ztráty či odcizení Pronajaté věci a jakýchkoliv dalších závazků Nájemce vůči Pronajímateli a případných dalších škod složenou kauci uplatnit. (vizte dále)

Způsob doručení a platební podmínky

Zboží u nás objednané Vám může být buď doručeno přepravní službou, nebo si ho můžete vyzvednout osobně u nás na provozovně.

Platit je možné bankovním převodem či platební kartou (online). Zboží bude po uhrazení odesláno na Vámi určenou adresu způsobem zvoleným v objednávkovém formuláři dle uvedené ceny nebo je možné osobní vyzvednutí na prodejně (Sázavská 2031/32, Praha 2) zdarma.

PLATBA KARTOU
Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

blank

Kontakt pro platební karty
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

V případě, že zboží by mělo být dodáno mimo území ČR, dopravu hradí kupující a bude kalkulována individuálně na základě ceny zboží (pro zjištění ceny přepravy do zemí mimo ČR u konkrétních položek nás kontaktujte na hi@vitaelight.com).

U zboží, které není skladem (na základě Vaší objednávky ho pro Vás objednáváme) po obdržení Vaší objednávky Vám vystavíme zálohovou fakturu ve výši 100% celkové částky Vašeho nákupu. Pokud požadovaná částka nebude připsána na náš účet do 5 pracovních dnů po potvrzení objednávky, budeme Vaši objednávku považovat za zrušenou.

V případě, že po doručení objednaného zboží na něm shledáte závadu či poškození jste po jeho doručení povinni zaslat nám do 8 dnů po převzetí zboží fotografii poškozeného svítidla v jeho originální krabici. Na pozdější reklamace tohoto typu nebude brán zřetel.

Podmínky pro vrácení zboží

Právo na vrácení zboží bez udání důvodu lze podle příslušného zákona uplatnit do 14dnů od převzetí zboží. V takovém případě je třeba nás v uvedené lhůtě kontaktovat nejlépe emailem, uvést, že od smlouvy odstupujete (případně uvést také číslo účtu pro vrácení peněz) a zaslat zakoupené zboží zpět na adresu prodejce či ho dopravit do provozovny osobně. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající uplatnit právo započíst své náklady spojené s vrácením zboží (např. náklady na přepravu). U zboží, které chcete vrátit, musí být splněné následující podmínky:

 • svítidlo je celistvé bez poškození, funguje a je v originálním nepoškozeném obalu
 • nechybí žádné příslušenství či doplňky

Při nesplnění některé z těchto podmínek si vyhrazujeme právo strhnout z vrácené kupní ceny hodnotu odpovídající poškození zboží nebo vrácení zboží odmítnout.

Podle zákona umožňujícího vrácení zboží bez udání důvodu do 14dnů se toto právo vztahuje pouze na zboží Vám zaslané, nikoli na zboží vyzvednuté osobně na provozovně.

Reklamace

Jako doklad pro případnou reklamaci slouží faktura.

Na zboží zakoupené na www.vitaelight.com se vztahuje zákonem stanovená záruční lhůta 2 roky.

Záruka se nevztahuje na:

 • poškození vzniklé neodbornou instalací
 • mechanické poškození
 • přirozené opotřebení
 • poškození vzniklé nedodržením instrukcí výrobce týkajících se zacházení se zakoupeným zbožím

Pokud na zboží shledáte poškození či závady, na které se vztahuje záruka, jste povinni pro uplatnění reklamace zboží buď zaslat na adresu naší provozovny (náklady spojené s dopravou zboží hradí kupující) nebo ho k nám osobně přinést. Pokud shledáme reklamaci jako oprávněnou bude zákazník informován o dalším postupu. Případnou dopravu oprávněně reklamovaného zboží zpět kupujícímu hradí www.vitaelight.com.

Vitae 3v1 EEN

Nová verze Vitae EEN (evening–evening–night, tedy večer–večer–noc) nemá jasný bílý krok na práci ve dne, ale nový medový krok , něco mezi teple bílou a originální Vitae noční oranžovou. Tím je verze Vitae EEN ideální na podvečerní, večerní a noční čas :-) vodní oranžový a nový medový krok jsou ideální pod úrovní očí, vytvoříte tak relaxační světlo, tzv. bazénky světla (pools of light), podobně jako oheň nebo svíčky blíž u země.
 1. krok: noční a předspánková oranžová bez modré a zelené (1200 K), tak jak ji znáte ze základní den–večer–noc Vitae. Barevně je jako doutnající oheň , když hoří dřevo. Používá se 90 min před spánkem (hygiena v koupelně, čtení v ložnici atp.) a v průběhu noci v případě vzbuzení, protože nedesynchronizuje cirkadiánní rytmus a nepotlačuje tvorbu melatoninu, hormonu tmy.
 2. krok: nový medový krok (2000 K) s minimem modré a zelené, barevně připomíná hřejivý oheň svíčky ️. Doma vytvoří krásnou atmosféru teplého světla, ideální na relaxaci večer předtím, než budete 90 min před spánkem používat první oranžový krok.
 3. krok:  teple bílá (2700 K), tak jak ji znáte ze základní den–večer–noc Vitae (kde je krokem druhým), používá se podvečer po práci, kdy přecházíte z bílého pracovního světla na světlo teplejší.

Funguje s běžným závitem E27.
Je flicker free, tzn., že nebliká. Díky tomu si vaše oči lépe odpočinou.

Ovládání:
Žárovka se přepíná obyčejným vypínačem (na kabelu lampy či ve zdi).
Při rozsvícení po době delší než 11 sekund od minulého zapnutí se VŽDY rozsvítí oranžové světlo, zcela bez modré a zelené spektrální složky a tedy bezpečné během přípravy organismu na spánek (90 minut před spaním), během noci a před východem slunce.
Při vypnutí a opětovném zapnutí do 11 sekund se rozsvítí medové světlo s výrazně sníženým podílem modré složky, vhodné na večerní relaxaci.
Při vypnutí velmi teple bílého světla a opětovném zapnutí do 11 sekund se rozsvítí teple bílé světlo se sníženým podílem modré složky, vhodné na večerní relaxaci.

Žárovka je primárně určená do lokálních lamp na čtení v posteli, na stůl či ke křeslu na čtení.

1. krok - režim NOC 1,4 W, oranžová (1200 K)
2. krok - režim VEČER 4,2 W, 2000 K, CRI 96
3. krok - režim VEČER 4,9 W, 2700 K, CRI 98

Rozměry: délka 12 cm, průměr 7 cm

Designer: Hynek Medřický

Výrobce: AS 2031, Sázavská 32, Praha 2, Česká republika

blank