Zásady ochrany osobních údajů

Je důležité, abyste si tyto zásady ochrany osobních údajů přečetli spolu s jakýmkoliv dalším oznámením o ochraně osobních údajů nebo sdělením o spravedlivém zpracování, které můžeme poskytnout při konkrétních příležitostech, kdy o vás shromažďujeme nebo zpracováváme osobní údaje, abyste si byli plně vědomi toho, jak a proč vaše údaje používáme. Tato politika ochrany osobních údajů doplňuje ostatní upozornění a nemá je přepsat.
Prosím pečlivě si přečtěte tyto zásady ochrany osobních údajů před použitím webu www.vitaelight.com a www.vitaelight.cz (dále jen „Služba“, „Web“) provozovaného společností AS 2031 s.r.o. (dále jen „prodejce“, „my“, „nás“ nebo „náš) zaregistrovanou na adrese:
Sázavská 2031/32
Praha 2 – Vinohrady
Praha
Česká republika
Identifikační číslo společnosti: 04104765
Daňové identifikační číslo: CZ04104765

Úvod
Klademe velký důraz na ochranu vašich dat. Naše zásady ochrany osobních údajů vycházejí z obecných zásad ochrany osobních údajů Evropské unie (GDPR) a jsou s nimi v souladu. Shromažďujeme údaje, jako jsou osobní údaje, pro tyto účely: zlepšování našich služeb, komunikace s návštěvníky Služby, provozování online obchodu a zpracování vstupních údajů o uživatelích a poskytování dalších služeb souvisejících se zaměřením Služby. Jaké údaje shromažďujeme a jak je zpracováváme, je dále popsáno níže.

Shromažďování a používání osobních údajů
Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme pouze s vaším dobrovolným souhlasem. Pokud souhlasíte, povolujete nám shromažďovat a používat následující informace: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, domácí adresu, údaje o vaší kreditní nebo debetní kartě. Sběr a zpracování vašich údajů probíhá v souladu s platnými právními předpisy v Evropské unii a České republice.

Ukládání, úpravy a mazání osobních údajů
Máte právo upravovat nebo mazat osobní údaje, které nám poskytujete, a také odvolat svůj souhlas s tímto shromažďováním osobních údajů. Vaše osobní údaje budou uloženy pouze po nezbytně nutnou dobu potřebnou při používání Služby. Když vaše data již nejsou zpracovávána a používána, správa webu je odstraní. Chcete-li získat přístup k vašim osobním údajům, kontaktujte webovou správu na adrese hi@vitaelight.com. Vaše osobní údaje můžeme poskytnout třetím stranám pouze s vaším dobrovolným souhlasem. Pokud již byly vaše údaje přeneseny třetím stranám, nemůžeme je změnit.

Použití technických údajů
Když navštívíte webovou stránku Služby, v naší databázi budou uloženy záznamy o vaší IP adrese, nastavení vašeho prohlížeče, operačním systému, době, kdy jste se dostali na web a další technické informace potřebné ke správnému zobrazení obsahu webu. Na základě těchto informací nemůžeme identifikovat vaši identitu.

Zásady ochrany osobních údajů a děti

Pokud jste rodič nebo zákonný zástupce a vaše děti nám poskytly své osobní údaje bez vašeho souhlasu, kontaktujte nás na hi@vitaelight.com. Naše služba zakazuje ukládat osobní údaje nezletilých osob bez souhlasu rodičů nebo zákonných zástupců.

Používání cookies
Cookies používáme ke správnému zobrazování obsahu našich webových stránek a k usnadnění používání Služby. Cookies jsou malé soubory uložené ve vašem zařízení. Tyto soubory pomáhají službě zapamatovat si informace o vás, jako jsou jazykové předvolby a historie vašeho prohlížeče – tj. informace, které budou užitečné pro vaši příští návštěvu. Soubory cookies usnadňují procházení webu. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby přijímal nebo blokoval soubory cookies, ale blokování souborů cookies může omezit výkon našeho webu.

Použití osobních údajů třetími stranami
Tento web používá tyto internetové služby třetích stran, které shromažďují informace nezávisle na nás:
● Google Analytics
Třetí strany mohou sdílet shromážděná data s jinými stranami a také je použít k přizpůsobení reklam ve své vlastní reklamní síti. Uživatelské smlouvy třetích stran si můžete přečíst na jejich webových stránkách, kde také můžete odmítnout shromažďování vašich osobních údajů, například pomocí Google Analytics Blocker. Nesdílíme vaše údaje a osobní údaje s jakýmikoli jinými třetími stranami, které nejsou uvedeny v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Jedinou výjimkou je, když nás státní orgány požádají, abychom s nimi sdíleli takové informace, protože jsou k tomu ze zákona oprávněni.

Odkazy na jiné webové stránky
Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které nejsou provozovány námi. Nejsme zodpovědní za jejich obsah. Doporučujeme vám přečíst si zásady ochrany osobních údajů těchto stránek.

Změny našich zásad ochrany osobních údajů
Náš web www.vitaelight.com a www.vitaelight.cz může občas aktualizovat své zásady ochrany osobních údajů. Všechny změny oznamujeme zveřejněním nových zásad ochrany osobních údajů na této stránce. Sledujeme změny v legislativě týkající se ochrany osobních údajů v Evropské unii a v České republice. Pokud jste nám svěřili své osobní údaje, budeme vás informovat o jakékoli změně našich zásad ochrany osobních údajů. Pokud byly vaše kontaktní údaje zadány nesprávně, nemůžeme vás kontaktovat.

Závěr
Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na hi@vitaelight.com. Pokud nesouhlasíte s našimi zásadami ochrany osobních údajů, nesmíte používat služby www.vitaelight.com a www.vitaelight.cz a navštěvovat tyto webové stránky.